Hyppää sisältöön

Korjaus vuoden 2010 ulkomaankauppatilastoihin

Julkaisuajankohta 30.12.2011 9.00
Tiedote

Vuoden 2010 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 31.8.2011. Tullihallitus havaitsi kuitenkin ulkomaankauppatilastossa virheen, joka vaikutti vuoden 2010 kauppataseeseen niin paljon, että korjaus päätettiin tehdä. Korjatut luvut on julkistettu Uljas-palvelussa 30.12.2011. Virhe koski vain vientiä. Virhe ei kuitenkaan ole vaikuttanut ulkomaankauppatilastojen antamaan yleiskuvaan Suomen ulkomaankaupan kehityksestä.

Havaittu virhe liittyy tavaraeriin, jotka ovat kulkeneet Suomen kautta kauttakuljetuksina, eivätkä sisälly Suomen ulkomaankauppaan. Tällaisia eriä on kuitenkin virheellisesti kirjattu vienniksi Suomesta. Vastaavia virheitä tapahtui myös vuonna 2011, mutta nämä virheet on huomattu jo aikaisemmin ja korjattu normaalin tilastorevisioinnin yhteydessä, joten nyt tehty korjaus ei vaikuta vuoden 2011 viennin arvoihin. Viennin muutosprosentit kuitenkin muuttuvat vuonna 2011, kun vertailuvuoden vientiluvut pienenevät. Suurimmat muutokset kohdistuvat kemian perusteollisuuden tuotteisiin.

Vuoden 2010 kokonaisviennin arvo jää revision jälkeen 52,4 miljardiin euroon, kun se elokuussa 2011 julkaistujen tilastojen mukaan oli 52,9 miljardia euroa. Kauppataseen ylijäämä supistuu elokuussa ilmoitetusta hieman yli miljardista eurosta 539 miljoonaan euroon. Oheisessa taulukossa ovat aiemmin julkaistut ja korjatut luvut kuukausittain. Korjatut tavara- ja maakohtaiset tiedot löytyvät Tullin ulkomaankauppatilastotietokannasta (http://uljas.tulli.fi/).

2010 Tuonti, milj. e Vienti, milj.e Kauppatase, milj.e
Kuukausi Aiemmin julkaistu Revisio joulukuussa 2011 Aiemmin julkaistu Revisio joulukuussa 2011 Aiemmin julkaistu Revisio joulukuussa 2011
Tammikuu 3 389 3 389 3 284 3 243 -105 -146
Helmikuu 3 714 3 714 3 519 3 479 -195 -235
Maaliskuu 4 158 4 158 3 763 3 717 -395 -441
Huhtikuu 4 164 4 164 4 362 4 314 198 150
Toukokuu 4 090 4 090 4 265 4 228 175 137
Kesäkuu 4 533 4 533 4 855 4 821 322 288
Heinäkuu 4 211 4 211 4 127 4 097 -84 -114
Elokuu 4 329 4 329 4 280 4 248 -50 -82
Syyskuu 4 933 4 933 4 790 4 759 -142 -174
Lokakuu 4 677 4 677 5 919 5 881 1 241 1 204
Marraskuu 5 032 5 032 4 893 4 836 -139 -196
Joulukuu 4 668 4 668 4 857 4 815 189 147
Yhteensä 51 899 51 899 52 915 52 439 1 015 539
Ero   0   -476   -476
Ero %   0 %   -1 %   -47 %
Tulli, Tilastointi
Lisätietoja:
Tilastojohtaja Timo Koskimäki puh. 040 332 1851
Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote