Hyppää sisältöön

Rättelse till TMD 52/010/10 Den nya punktskattelagens inverkan på importförtullning

Utgivningsdatum 31.3.2010 14.24 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.21
Pressmeddelande

58/2010, JS

Tullstyrelsen gav den 25 mars 2010 anvisning nr 52/010/10 om hur den nya punktskattelagen som träder i kraft den 1 april 2010 kommer att påverka datainnehållet i importtulldeklarationer.

Enligt anvisningen skulle man på rubriknivå i EDI-meddelanden ange den registrerade avsändarens punktskattenummer tillsammans med koden för särskild upplysning FIXFA när harmoniserade punktskattepliktiga produkter hänförs till uppskovsförfarandet i samband med förtullningen.

I fråga om nationellt harmoniserade punktskattepliktiga produkter skulle man på rubriknivå i EDI-meddelanden ange den godkända upplagshavarens eller registrerade mottagarens punktskattenummer tillsammans med koden för särskild upplysning FIXFB.

På grund av bristfälligheterna i Tullens system skjuter Tullstyrelsen upp ikraftträdandet av ovan nämnda deklarationsskyldighet tills vidare. Med andra ord så behöver ovan nämnda aktörers punktskattenummer och koderna FIXFA och FIXFB inte anges i EDI-meddelanden fr.o.m. den 1 april 2010.  

Tullstyrelsen meddelar senare om vilka koder som ska börja användas och när de ska börja användas.

TMD