Hyppää sisältöön

Kommission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 8.12.2011 8.39
Tiedote

203/2011, RAS/TSe,

Kommissio on antanut seuraavat asetukset liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön:
(EU) N:o 1247/2011–(EU) N:o 1249/2011, 29.11.2011, (EU) N:o 1271/2011–(EU) N:o 1272/2011, 5.12.2011.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään

22.12.2011 tai sen jälkeen (liite 1), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 35, 36, 38, 40
28.12.2011 tai sen jälkeen (liite 2), EUVL L 325, 8.12.2011, s. 2, 4, 5.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT