Hyppää sisältöön

Kommission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 16.8.2011 10.37
Tiedote

131/2011, RAS/TSe

Kommissio on antanut seuraavat asetukset liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön:

(EU) N:o 756/2011 ja (EU) N:o 757/2011, 27.7.2011 (liite 1): EUVL L 199, 2.8.2011, s. 36, 38, 39,
(EU) N:o 761/2011- (EU) N:o 763/2011, 29.7.2011 (liite 2):EUVL L 200, 3.8.2011, s. 3, 5, 7,
(EU) N:o 772/2011- (EU) N:o 776/2011, 2.8.2011 (liite 3): EUVL L 201, 4.8.2011, s. 3, 5, 7, 9, 11.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään:

22.8.2011 tai sen jälkeen (liite 1),
23.8.2011 tai sen jälkeen (liite 2),
24.8.2011 tai sen jälkeen (liite 3).

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT