Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus yhdistetyn nimikkeistön lisähuomautuksen lisäämisestä

Julkaisuajankohta 17.4.2014 12.28
Tiedote

37/2014, HHS

Komissio on antanut 10 päivänä huhtikuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 388/2014 (EUVL L 113, 16.4.2014) yhdistetyn nimikkeistön ryhmään 3 lisättävästä lisähuomautuksesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 6.5.2014 tai sen jälkeen.

THT