Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) 2494/96 kumoamisesta

Julkaisuajankohta 17.7.2017 15.35
Tiedote

IOL, 17.7.2017

Komissio on antanut 11.7.2017 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1266, jolla kumotaan tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annettu asetus (EY) 2494/96. Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjan numerossa 183, jonka julkaisupäivä on 14.7.2017.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli sitä sovelletaan 3.8.2017 alkaen.

Lisätietoja:

THT