Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

23.2.2018 10.58 | Publicerad på svenska 23.2.2018 kl. 12.50
Pressmeddelande

Klassificering enligt kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 19 februari 2018 genomförandeförordning (EU) nr 2018/267 (EUT L 51, 23.2.2018, sidorna 8–10) om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 15 mars 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av denna förordning åberopas i enlighet med artikel 34.9 i rådets förordning (EEG) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder