Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 31.5.2012 15.41 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.15
Pressmeddelande

73/2012, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 455/2012  av den 22 maj 2012 (EUT L 141, 31.5.2012, s. 6) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 20 juni  2012 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

TMD