Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 20.11.2013 12.29 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.50
Pressmeddelande

149/2013, MNy/BA

Kommissionen utfärdade den 14 november 2013 förordning (EU) nr 1156/2013 (EUT L 306, 23.3.2013, s. 9 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 6 december 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader.

TMD