Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 19.7.2013 12.31 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.47
Pressmeddelande

87/2013, MNy/HHS

Kommissionen utfärdade den 9 juli 2013 förordningarna (EU) nr 670/2013 och (EU) nr 671/2013 (EUT L 193, 16.7.2013, s. 3 och 5) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 5 augusti 2013 eller därefter.

Om inte annat följer av gällande unionsbestämmelser om system med dubbelkontroll och om övervakning i förväg och i efterhand av import av textilprodukter till Europeiska unionen får bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar under en period på 60 dagar fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD