Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 28.5.2013 11.14 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.21
Pressmeddelande

63/2013, MKi/HHS

Kommissionen utfärdade den 7 maj 2013 förordningarna (EU) nr 442/2013–(EU) nr 444/2013 (EUT L 131, 15.5.2013, s. 16, 18, 20 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 4 juni 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 fortfarande åberopas under en period på tre månader.

TMD