Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 18.3.2014 11.32 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.39
Pressmeddelande

25/2014, MNy/ BA

Kommissionen utfärdade den 4 februari 2014 förordningarna (EU) nr 111/2014–(EU) nr 115/2014 (EUT L 38, 7.2.2014, s. 17, 19, 21, 23 och 25) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 25 februari 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 fortfarande åberopas under en period på tre månader från förordningarnas ikraftträdande.

TMD