Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 26.7.2016 15.52 | Publicerad på svenska 2.1.2017 kl. 9.33
Pressmeddelande

62/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 20 juli 2016 förordning (EU) nr 2016/1211 (EUT L 199, 26.7.2016, s. 3 - 5) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 15 augusti 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD