Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 17.2.2015 9.59 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.04
Pressmeddelande

17/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 10 februari 2015 förordning (EU) nr 2015/221 (EUT L 37, 13.2.2015, s. 3) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 2 mars 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen.

TMD