Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av en förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15.5.2017 13.21 | Publicerad på svenska 16.5.2017 kl. 12.33
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade genomförandeförordning om ändring av förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Kommissionen utfärdade den 8 maj 2017 genomförandeförordning (EU) nr 2017/803 (EUT L 121, 12.5.2017) om ändring av förordning (EG) 316/91 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Genom förordning (EU) 2017/803 stryks raden motsvarande punkt 2 i tabellen i bilagan till förordning (EG) 316/91. Bilagan finns i PDF-versionen av förordningen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 1 juni 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande