Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2013 asetuksen (EU) N:o 80/2012 muuttamisesta

Julkaisuajankohta 8.3.2013 10.29
Tiedote

30/2013, MNy/HHi

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 65 on julkaistu 8. maaliskuuta 2013 komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2013 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 muuttamisesta. Asetuksen (EU) 80/2012 liite I muutetaan seuraavasti:
 

(1)         Lisätään CN-koodia ex 2845 90 90 – (Happi-18) vesi – koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

"ex 2849 90 90

Titaanipiikarbidijauhe, jonka puhtaus on vähintään 99 painoprosenttia".

(2)          Lisätään CN-koodia ex 2926 90 95 – 2-Naftonitriili – koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

"ex 2934 99 90

Morfolinofosforodiamidaattioligomeerit (morfolino-oligonukleotidit)".

(3)          Poistetaan seuraava rivi:

"0014364-6

ex 2923 90 00

Dekametoniumbromidi (INN)".

Asetus tulee voimaan 11.3.2013.

THT