Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus erään yhdistettyyn nimikkeistöön kuuluvien tiettyjen tavaroiden luokittelusta annetun asetuksen muuttamisesta ja yhden täytäntöönpanoasetuksen kumoamisesta

10.9.2019 12.34
Tiedote

Euroopan komissio on antanut 6.9.2019 asetuksen (EU) N:o 2019/1391 (EUVL L 233, 10.9.2019, s. 1 – 2), jolla poistetaan asetuksen (EY) N:o 1218/1999 liitteessä olevan taulukon kohtaa 6 vastaava rivi ja kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 670/2013.

Tämä asetus tulee voimaan 30.9.2019.

Tullinimiketiedotteet