Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 16.8.2016 16.08 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.30
Pressmeddelande

70/2016, RAM

Kommissionen utfärdade den 26 juli 2016 förordningarna (EU) nr 2016/1320 och (EU) nr 2016/1321 (EUT L 209/3.8.2016, s. 1 - 6) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 23 augusti 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD