Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7.6.2018 13.59
Tiedote

Komissio on antanut 31. päivänä toukokuuta 2018 asetukset (EU) N:o 2018/837 ja (EU) N:o 2018/838 (EUVL L 141, 7.6.2018) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön. Asetukset koskevat nimikkeisiin 2106 90 98 ja 3924 90 00 luokiteltavia tuotteita.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 27.6.2018 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet