Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 15.8.2017 15.55 | Publicerad på svenska 16.8.2017 kl. 9.04
Pressmeddelande

RAM, 15.8.2017

Kommissionen utfärdade den 9 augusti 2017 förordning (EU) nr 2017/1465 (EUT L 209, 12.8.2017)  och den 11 augusti 2017 förordning (EU) nr 2017/1472 (EUT L 210, 15.8.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Förordning 2017/1465 tillämpas således på varor som tullklareras den 1 september 2017 eller därefter och förordning 2017/1472 på varor som tullklareras den 4 september 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

Mera information:

  • Varukod
  • tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi
TMD