Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 15.8.2017 15.55
Tiedote

RAM, 15.8.2017

Komissio on antanut 9. päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/1465 (EUVL L 209, 12.8.2017)  ja 11. päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/1472 (EUVL L 210, 15.8.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä; toisin sanoen asetusta 2017/1465 sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 1.9.2017 tai sen jälkeen ja asetusta 2017/1472 tavaroihin, jotka tulliselvitetään 4.9.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:

THT