Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 3.2.2017 9.28 | Publicerad på svenska 3.2.2017 kl. 11.06
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen utfärdade den 27 januari 2017 förordningarna (EU) nr 2017/181–(EU) nr 2017/183 (EUT L 29, 3.2.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 23 februari 2017 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD