Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 17.11.2020

Julkaisuajankohta 17.11.2020 8.58
Tiedote

Komissio on antanut 10. päivänä marraskuuta 2020 asetukset (EU) N:o 2020/1701 ja (EU) N:o 2020/1702 (EUVL L 382, 16.11.2020) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 6.12.2020 tai sen jälkeen. 

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Tullinimiketiedotteet