Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 5.5.2015 13.52 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.41
Pressmeddelande

39/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 23 april 2015 förordningarna (EU) nr 2015/676 och (EU) 2015/677 (EUT L 111, 30.4.2015, s. 20 och 23) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 20 maj 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD