Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 8.1.2015 14.01 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.24
Pressmeddelande

7/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 5 januari 2015 förordningarna (EU) N:o 2015/20–(EU) 2015/23 (EUT L 4, 8.1.2015, s. 9, 12, 14, 17) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 28 januari 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD