Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 9.11.2016 8.14 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.20
Pressmeddelande

95/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 4 november 2016 förordningarna (EU) nr 2016/1956–(EU) nr 2016/1958 (EUT L 301/9.11.2016, s. 5-11 ) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan samt om ändring av en kompletterande anmärkning till ett kapitel. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 29 november 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD