Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset yhdistetyn nimikkeistön lisähuomautusten lisäämisestä

14.4.2014 12.20
Tiedote

34/2014, HHS

Komissio on antanut 7 päivänä huhtikuuta 2014 asetukset (EU) N:o 365/2014 ja (EU) N:o 366/2014 (EUVL L 108, 11.4.2014) yhdistetyn nimikkeistön ryhmiin 4, 13, 17 ja 21 lisättävistä lisähuomautuksista.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 1.5.2014 tai sen jälkeen.

THT