Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3.12.2012 13.40
Tiedote

142/2012, MNy/TSe

Komissio on antanut 23 päivänä marraskuuta 2012 asetukset (EU) N:o 1108/2012 – (EU) N:o 1112/2012 ja (EU) N:o 1114/2012 (EUVL L 329, 29.11.2012, s. 2, 4, 6, 8, 10, 13) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 19.12.2012 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT