Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

24.8.2012 16.55
Tiedote

106/2012, RAS/TSe

Komissio on antanut seuraavat asetukset liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön:
(EU) N:o 696/2012 (EU) N:o 698/2012, 25.7.2012 (liite 1),
(EU) N:o 714/2012 (EU) N:o 716/2012, 30.7.2012 (liite 2),
(EU) N:o 726/2012 ja (EU) N:o 727/2012, 6.8.2012 (liite 3),
(EU) N:o 749/2012 ja (EU) N:o 750/2012, 14.8.2012 (liite 4).

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään:
20.8.2012  tai sen jälkeen (liite 1),
27.8.2012 tai sen jälkeen (liite 2),
30.8.2012 tai sen jälkeen (liite 3),
7.9.2012 tai sen jälkeen (liite 4).

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT