Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 13.2.2012 10.46
Tiedote

28/2012, MNy/TSe

Komissio on antanut 7 päivänä helmikuuta 2012 asetukset (EU) N:o 103/2012, (EU) N:o 104/2012, (EU) N:o 105/2012 ja (EU) N:o 106/2012 (EUVL L 36, 9.2.2012, s. 18, 20, 22, 24) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 29.2.2012  tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT