Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 31.7.2013 12.37 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.50
Pressmeddelande

91/2013, MKi/ ELL

Kommissionen utfärdade den 19 juli 2013 förordningarna (EU) nr 698/2013 och (EU) nr 699/2013 (EUT L 198, 23.7.2013, s. 35–37) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 12 augusti 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan under en period på tre månader åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD