Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 15.9.2011 12.14 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.21
Pressmeddelande

154/2011, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 896/2011 och (EU) nr 897/2011 av den 2 september 2011 (EUT L 231, 2.9.2011, s. 8, 10 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 28 september 2011 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

Rättelse:

Ikraftträdelsedagen för förordningarna (EU) nr 873/2011 - 875/2011 i cirkulär (TMD) nr 145/010/11 rättas enligt följande:

” Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 22 september 2011 eller därefter.”

TMD