Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 15.9.2011 12.14
Tiedote

154/2011, RAS/TSe

Komissio on antanut 2 päivänä syyskuuta 2011 asetukset (EU) N:o 896/2011 ja (EU) N:o 897/2011 (EUVL L 231/2011) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 28.9.2011 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

Oikaistaan tavaroiden luokittelua koskevassa yleiskirjeessä N:o 145/010/11 mainittujen asetusten [(EU) N:ot 873/2011 - 875/2011] voimaantulopäivä seuraavasti:

” Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 22.9.2011 tai sen jälkeen.”

THT