Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 5.9.2011 10.59
Tiedote

145/2011, RAS/TSe

Komissio on antanut 27 päivänä heinäkuuta ja 31 päivänä elokuuta 2011 asetukset (EU) N:o 873/2011, (EU) N:o 874/2011 ja (EU) N:o 875/2011 (EUVL L 227/2011) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 16.8.2011 tai sen jälkeen (liite, s. 6) ja 20.9.2011 tai sen jälkeen (liite, s. 8 ja 10).

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT