Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

14.12.2012 14.54
Tiedote

155/2012, MNy/TSe

Komissio on antanut 3 päivänä joulukuuta 2012 asetukset (EU) N:o 11702012 – (EU) N:o 1172/2012 (EUVL L 337, 11.12.2012, s. 7, 8, 10, 12) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 31.12.2012 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT