Hyppää sisältöön

Komission ilmoitus talouden toimijoille – Uusi hakukierros tiettyjen teollisuus- ja maataloustuotteiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimiseksi

Julkaisuajankohta 17.4.2014 12.30
Tiedote

39/2014, MNy

Talouden toimijoille ilmoitetaan (2014/C 113/29, EUVL C 113, 15.4.2014), että komissio on vastaanottanut yksipuolisia tariffisuspensioita ja autonomisia tariffikiintiöitä koskevassa komission tiedonannossa (2011/C 363/02, EUVL C 363, 13.12.2011) vahvistettujen hallinnollisten järjestelyjen mukaisia hakemuksia vuoden 2015 tammikuun kierrokselle.

Luettelo tuotteista, joille tullisuspensiota haetaan, on nyt nähtävissä tulliliittoa koskevalla komission temaattisella verkkosivustolla Europa-palvelimella http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=fi&Screen=0)).

Talouden toimijoille ilmoitetaan myös, että komissiolle kansallisten tullihallintojen kautta toimitettavien uusia hakemuksia koskevien vastalauseiden määräaika päättyy 17. kesäkuuta 2014. Tullitaloustyöryhmän on määrä kokoontua kyseisenä päivänä.

Toimijoita kehotetaan tutustumaan luetteloon säännöllisesti pysyäkseen selvillä hakemusten tilasta.

Lisätietoja yksipuolisten tullisuspensioiden menettelystä on Europa-palvelimella seuraavalla sivustolla http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

Lisätietoja:
Minna Nyberg, etunimi.sukunimi@tulli.fi
Pirjo Nyberg, etunimi.sukunimi@tulli.fi


                                 

THT