Hyppää sisältöön

Komission asetus toppaliivien luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

24.3.2010 11.24
Tiedote

47/2010, RAS/TSe

Komissio on antanut 23 päivänä maaliskuuta 2010 liitteenä olevan asetuksen (EU) N:o 246/2010 (EUVL L 77, 24.3.2010, s. 51) asetuksen (ETY) N:o 989/89 muuttamisesta toppaliivien yhdistettyyn nimikkeistöön luokittelun osalta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 13 päivänä huhtikuuta 2010 tai sen jälkeen.

THT