Hyppää sisältöön

Komission asetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

23.5.2011 9.07
Tiedote

86/2011, MKi/TSe

Komissio on antanut 18 päivänä toukokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 497/2011 (EUVL L 134/11) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 10.6.2011 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT