Hyppää sisältöön

Komission asetus tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annettujen tiettyjen asetusten muuttamisesta

Julkaisuajankohta 11.1.2011 13.41
Tiedote

1/2011, RAS/TSe

Komissio on antanut 7 päivänä tammikuuta 2011 liitteenä olevan asetuksen (EU) N:o 11/2011 (EUVL L 5, 8.1.2011) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annettujen asetusten sekä tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annettujen tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2011.

”1 artikla
Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1858/98 liitteessä olevan taulukon kohta 2.

2 artikla
Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevan taulukon kohta 1.

3 artikla
Poistetaan komission asetuksen (EY) N:o 1179/2009 liitteessä I olevasta taulukosta kohdat 1 ja 79.”

THT