Hyppää sisältöön

Komission asetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 22.11.2010 16.01
Tiedote

186/2010, RAS/TSe

Komissio on antanut 19 päivänä marraskuuta 2010 asetukset (EU) N:o 1065/2010, (EU) N:o 1066/2010 ja (EU) N:o 1067/2010 (EUVL L 304/2010) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 10.12.2010 tai sen jälkeen

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

Liitteet: EUVL L 304, 20.11.2010, s. 8, 10, 12–13

THT