Hyppää sisältöön

Komission asetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 24.8.2010 9.33
Tiedote

141/2010, RAS/TSe

Komissio on antanut seuraavat asetukset liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön:

(EU) N:o 692/2010, 30.7.2010 (EUVL L 201, 3.8.2010, liite 1, s. 24, 25)
(EU) N:o 716/2010 ja (EU) N:o 717/2010, 6.8.2010  (EUVL L 210, 11.8.2010, liite 2, s. 23 ja 25)
(EU) N:o 727/2010, 6.8.2010 (EUVL L 213, 13.8.2010, liite 3, s. 32)
(EU) N:o 731/2010 ja (EU) N:o 732/2010, 11.8.2010 (EUVL L 214, 14.8.2010, liite 4, s. 3 ja 5)

Asetuksia sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään:

liite 1: 23.8.2010 tai sen jälkeen
liite 2: 31.8.2010 tai sen jälkeen
liite 3: 2.9.2010 tai sen jälkeen
liite 4: 3.9.2010 tai sen jälkeen

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL)

THT