Hyppää sisältöön

Komission asetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

12.5.2010 10.50
Tiedote

83/2010, RAS/TSe

Komissio on antanut seuraavat asetukset liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön:
(EU) N:o 336/2010, 21.4.2010 (EUVL L 102, 23.4.2010, liite 1, s. 26)
(EU) N:o 380/2010, 30.4.2010 (EUVL L 112, 5.5.2010, liite 2, s. 5).

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään:

liite 1: 13.5.2010 tai sen jälkeen
liite 2: 25.5.2010 tai sen jälkeen

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT