Hyppää sisältöön

Komission asetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 15.4.2010 15.35
Tiedote

66/2010, RAS/TSe

Komissio on antanut 9 päivänä huhtikuuta 2010 asetukset (EU) N:o 309/2010 ja (EU) N:o 310/2010 (EUVL L 94, 15.4.2010, s. 26 ja 28) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 5.5.2010 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT