Hyppää sisältöön

Komission asetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 1.4.2011 15.29
Tiedote

50/2011, RAS/TSe

Komissio on antanut 30 päivänä maaliskuuta 2011 asetukset (EU) N:o 312/2011- (EU) N:o 316/2011 (EUVL L 86/2011) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 21.4.2011 tai sen jälkeen

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT