Hyppää sisältöön

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka tullbefrielser eller autonoma tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.7.2018

Utgivningsdatum 26.10.2017 11.57 | Publicerad på svenska 26.10.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

Kommissionen har tagit emot ansökningar för julirundan 2018 i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter. Meddelande 2017/C 361/05, publicerat i EUT C 361/25.10.2017.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse söks är nu tillgänglig på Europa-webbplatsens sida om tullbefrielser och kvoter.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 12 december 2017. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art ha sitt möte.

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status.

Mera information om förfarandet för befrielse från autonoma tullar finns på Europa-webbplatsen.

Mera information:
Pirjo Nyberg, förnamn.efternamn(at)tulli.fi
Minna Nyberg, förnamn.efternman(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling