Hyppää sisältöön

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.7.2017

Utgivningsdatum 1.11.2016 8.12 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.19
Pressmeddelande

93/2016, PNy

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter för julirundan 2017. Meddelande 2016/C 394/05, publicerat i EUT C 394/26.10.2016.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse kan sökas finns på Europa-servern.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 16 december 2016. Denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art ha sitt möte.

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status.

Mera information om förfarandet med autonoma tullbefrielser


Mera information:
Pirjo Nyberg, förnamn.efternamn(at)tulli.fi
Minna Nyberg, förnamn.efternamn(at)tulli.fi

TMD