En översikt över grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är nu tillgänglig på en enda webbplats

22.5.2018 10.51 | Publicerad på svenska 22.5.2018 kl. 13.03
Pressmeddelande

Webbplatsen www.harmaa-talous-rikollisuus.fi som upprätthålls av myndigheterna i samarbete samlar för första gången allt offentligt material som hänför sig till bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på ett ställe.

I bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland deltar flera myndigheter som har många observationer och mycket information om ämnet genom sina lagstadgade uppgifter. Via den webbplats som nu publiceras framställs informationen i sammanställd form.

– Omfattningen av samarbetet mellan myndigheter och informationsutbytet i Finland är unik i hela världen. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att snabbt reagera på fenomenen och nackdelarna med grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, säger direktören för Enheten för utredning av grå ekonomi Janne Marttinen på Skatteförvaltningen.

Bekämpningen är en sak för alla

Webbplatsen ger aktuell information om fenomenen kring samt omfattningen och bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Därtill ger webbplatsen företagen och medborgarna information om hur man agerar rätt och skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

– Syftet är att visa att bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är en sak för alla: myndigheter, företag och medborgare. Att följa gemensamma regler gagnar också alla, säger Marttinen.

Mera information: www.harmaa-talous-rikollisuus.fi

Pressmeddelande