Hyppää sisältöön

Kinesiska fästdon av järn eller stål; översyn av antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 30.1.2014 11.10 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 11.15
Pressmeddelande

12/2014, MSR

Vid import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Den gällande åtgärden är en antidumpningstull som utvidgats till att också gälla fästdon som avsänts från Malaysia. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00.

Produkten som omfattas av översynen är vissa fästdon av järn eller stål utom rostfritt stål, nämligen träskruvar (utom franska träskruvar), självgängande skruvar, andra skruvar och bultar med huvud (även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, men exklusive skruvar svarvade av massivt material med en skafttjocklek av högst 6 mm och exklusive skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) och underläggsbrickor.

Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 januari 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 27. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD