Kiinalaisen alumiinifolion ex 7607 11 19 ja ex 7607 11 90 lopulliseen polkumyyntitulliin on tulossa muutoksia 18.2.2017 – Yrityksesi kannattaa tarkistaa muutoksen mahdolliset vaikutukset

20.2.2017 12.16
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 40, 17.2.2017 mainitun kiinalaisen alumiinifolion polkumyyntitullin tavarakatetta on laajennettu.

EU:n virallisen lehden numerossa L 40, 17.2.2017 mainitun kiinalaisen alumiinifolion polkumyyntitullin tavarakatetta on laajennettu koskemaan myös seuraavia nimikkeitä:

  • vähintään 0,007 millimetriä ja alle 0,008 millimetriä paksu alumiinifolio minkä tahansa levyisillä keloilla, myös hehkutettu, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607 11 19 30), tai
  • vähintään 0,008 millimetriä ja enintään 0,018 millimetriä paksu alumiinifolio yli 650 millimetrin levyisillä keloilla, myös hehkutettu, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607 11 19 40), tai
  • yli 0,018 millimetriä ja alle 0,021 millimetriä paksu alumiinifolio minkä tahansa levyisillä keloilla, myös hehkutettu, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607 11 19 50), tai
  • vähintään 0,021 millimetriä ja enintään 0,045 millimetriä paksu alumiinifolio, jossa on vähintään kaksi kerrosta, minkä tahansa levyisillä keloilla, myös hehkutettu, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 90 (Taric-koodit 7607 11 90 45 and 7607 11 90 80).

Merkintä ”ex” nimikkeen edessä merkitsee, että asia koskee osaa nimikkeeseen luokiteltavista tavaroista, mutta ei niitä kaikkia.

Asetuksessa erikseen mainituille yrityksille on myönnetty vapautus laajennetusta polkumyyntitullista. Vapautus edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä. Muiden yritysten tuotteet vapautetaan tietyin ehdoin lopullisesta polkumyyntitullista, jos alumiinifolio tuodaan muihin tarkoituksiin kuin kotitalousfolioksi.

Myös 2.6.2016 alkaen kirjatusta tuonnista kannetaan polkumyyntitulli, lukuun ottamatta asetuksessa erikseen mainittujen yritysten tuottamia tuotteita. Kirjatusta tuonnista ei myöskään kanneta polkumyyntitullia, jos voidaan osoittaa, että tuotteita käytettiin muuhun tarkoitukseen kuin kotitalousfolioksi.

Pyynnöt, jotka koskevat vapautusta laajennetusta tullista, on tehtävä kirjallisesti jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä, ja vapautusta pyytävän oikeussubjektin valtuutetun edustajan on allekirjoitettava ne. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Brussels
Belgium

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
 tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet