Hyppää sisältöön

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

26.4.2011 15.51
Tiedote

61/2011, MNy/HB

Nimiketekstimuutoksia

Nimike

Tavara

 

Tariffin mukainen tulli; K; S

 

Lisäpaljous

 

Liite

voimassa 9.4.2005 lukien:

2933 69 80 70

- - - - yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ”symkloseeniksi” nimitettävä trikloori-isosyanuurihappo

3808 94 20 20

- - - - yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ”symkloseeniksi” nimitettävä trikloori-isosyanuurihappo ja sen johdannaisvalmiste

 
voimassa 18.12.2009 lukien:
 
9030 10 00 91

- - - rahdinvalvontajärjestelmät, joissa käytetään neutronitekniikkaa

Uusia alaviitteitä

voimassa 27.10.2010 lukien:
TM 724
Anturit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa, myös anturit, joita käytetään mittaukseen porauksen aikana, ja niihin liittyvät laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu hankkimaan ja säilyttämään antureiden välittämää tietoa (1.A.2., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 725
Porauslaitteet, jotka on suunniteltu kallioperän poraukseen erityisesti etsittäessä tai tuotettaessa öljyä, maakaasua ja muita luonnossa esiintyviä hiilivetyjä (1.A.3., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 726
Poranterät, poraputket, porakaulukset, keskittimet ja muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivojen porauslaitteissa (1.A.4., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 727
Porauskaivon venttiilit, "puhkeamisen estimet" ja "turvasulkulaitteet" sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jotka täyttävät "API- ja ISO-spesifikaatiot" öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunnitelluista laitteista (1.A.5., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 728
Raakaöljyn ja maakaasun poraus- ja tuotantolautat (1.A.6., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 729
Alukset ja proomut, jotka sisältävät porauslaitteita ja/tai raakaöljyn jalostuslaitteita, joita käytetään öljyn, maakaasun tai muiden luonnossa esiintyvien syttyvien aineiden tuotannossa (1.A.7., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 730
Neste/kaasuerottimet, jotka täyttävät API-spesifikaation 12J vaatimukset ja jotka on erityisesti suunniteltu öljy- tai maakaasuteollisuuden porauskaivon tuotannon käsittelyyn öljyjen erottamiseksi vedestä ja maakaasun erottamiseksi nesteistä (1.A.8., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 731
Maakaasun ensijalostuksessa ja kuljetuksessa käytettävät kaasukompressorit, joiden suunnittelupaine on vähintään 40 bar (PN 40 ja/tai ANSI 300) ja joiden imukyky on vähintään 300000 Nm3/h, lukuun ottamatta paineistetun maakaasun (Compressed Natural Gas, CNG) tankkausaemille tarkoitettuja kaasukompressoreita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit (1.A.9., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 732
Öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa käytettävät vedenalaiset tuotannonvalvontalaitteet ja niiden komponentit, jotka täyttävät "API- ja ISO-spesifikaatiot" (1.A.10., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 733
Pumput, tyypillisesti korkeakapasiteettiset ja/tai korkeapaineiset pumput (yli 0,3 m3 minuttissa ja/tai 40 bar), jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoihin (1.A.11., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 734
Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu porauslietteen, öljynporauskaivon sementtien ja muiden erityisesti öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunniteltujen ja/tai tarkoitettujen materiaalien näytteenottoon, testaamiseen ja ominaisuuksien analysointiin (1.B.1., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 735
Porauslietteet, porauslietteiden lisäaineet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti tarkoitettu vakauttamaan öljyn ja maakaasun porauskaivoja porauksen aikana, nostamaan porausliete pintaan ja voitelemaan ja jäähdyttämään porauslaitteita porauskaivossa (1.C.1., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 736
Geofysikaaliset tutkimuslaitteet, -ajoneuvot, alukset ja ilma-alukset, jotka on erityisesti suunniteltu tai mukautettu hankkimaan tietoa öljyn ja maakaasun etsintää varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit (1.A.1., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 737
Sementit ja muut materiaalit, jotka täyttävät "API- ja ISO-spesifikaatiot" öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön tarkoitetuille materiaaleille (1.C.2., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 738
Korroosionesto-, emulsionkäsittely- ja vaahdonestoaineet ja muut kemikaalit, jotka on erityisesti tarkoitettu käytettäviksi porauksessa ja porauskaivosta saatavan raakaöljyn ensijalostuksessa (1.C.3., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 739
Lämmönvaihtimet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
a. levylämmönvaihtimet, joiden pinnan suhde tilavuuteen on suurempi kuin 500 m2/m3 ja jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun esijäähdytykseen;
b. kierukkalämmönvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun nesteyttämiseen tai alijäähdytykseen
(2.A.1., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 740
Kryogeeniset pumput alle – 120 °C asteen lämpötiloissa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten, joiden kuljetuskapasiteetti on yli 500 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit (2.A.2., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 741
"Coldbox" ja "coldbox"-laitteet, joita ei ole määritetty 2.A.1 kohdassa (2.A.3., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 742
Joustavat ja joustamattomat siirtolinjat, joiden halkaisija on yli 50 mm, alle – 120 °C asteessa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten (2.A.5., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 743
LNG-kuljetuksiin erityisesti suunnitellut merialukset (2.A.6., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 744
Sähköstaattiset suolanpoistolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu epäpuhtauksien kuten suolojen, kiintoaineiden ja veden poistamiseen raakaöljystä, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit (2.A.7., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 745
Jalostusyksiköt C5-C6–jakeiden isomerointia varten ja jalostusyksiköt kevyiden olefiinien alkylointia varten hiidivetyjakeiden oktaani-indeksin parantamiseksi (2.A.11., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 746
Pumput, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden kuljettamiseen ja joiden kapasiteetti on 50 m3/h tai suurempi, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit (2.A.12., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 747
Putket, joiden ulompi halkaisija on 0,2 m tai suurempi ja jotka on valmistettu jostakin seuraavista materiaaleista:
a. ruostumattomat teräkset, jossa on kromia 23 painoprosenttia tai enemmän;
b. ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset seokset, joiden "pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin" arvo on yli 33
(2.A.13., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 748
Raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitetut säiliöt, joiden tilavuus on yli 1000 m3 (1000000 litraa), ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit seuraavasti (2.A.16., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 749
Vedenalaiset joustavat putket, jotka on erityisesti suunniteltu hiilivetyjen ja injektionesteiden, veden tai kaasun kuljetukseen ja joiden halkaisuja on suurempi kuin 50 mm (2.A.17., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 750
Porauslautan kansi- tai vedenalaisissa rakenteissa käytettävät joustavat korkeapaineputket (2.A.18., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 751
Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden laadun (ominaisuuksien) testaamiseen ja analysointiin (2.B.1., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 752
N-metyylipyrrolidoni (CAS 872-50-4), sulfolaani (CAS 126-33-0) (2.C.2., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 753
Dietyyliglukoli (CAS 111-46-6), trietyleeniglykoli (CAS 112-27-6) (2.C.1., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 754
Luonnolliset tai synteettiset zeoliitit, jotka on erityisesti tarkoitettu nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen, tai kaasujen, myös maakaasujen, puhdistamiseen ja/tai kuivaukseen (2.C.3., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 755
Katalyytit hiilivetyjen krakkaukseen ja muuntamiseen seuraavasti:
a. erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut (platinaryhmän) yksittäiset metallit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;
b. erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut seosmetallit (platinan ja muiden jalometallien seokset) alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;
c. erityisesti katalyyttista rikinpoistoprosessia varten tarkoitetut molybdeeniä sisältävät koboltti- ja nikkelikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;
d. erityisesti katalyyttista vetykrakkausprosessia varten tarkoitetut palladium-, nikkeli-, kromi- ja volframikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla
(2.C.4., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

TM 756
Bensiinin lisäaineet, jotka on erityisesti valmistettu bensiinin oktaaniluvun nostamiseksi (2.C.5., Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VI - EYVL L 281, 27.10.2010).

voimassa 27.3.2011 lukien:
CD 611
Tuotteiden mukana on seurattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 351/2011 (EUVL L 97) mukainen vakuutus. Tämä ei koske tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011.

TN 084
Japanista lähetettyjen tuotteiden mukana on seurattava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 351/2011 (EUVL L 97) mukainen vakuutus. Tämä ei koske tuotteita, jotka on lähetetty Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta 2011.

Tekstimuutoksia

voimassa 1.1.2001 lukien:
CD 239
Tariffikiintiötä sovelletaan vain jos ilmoitettu tullausarvo on vähintään yhtä suuri kuin viitehinta, joka on neuvoston asetuksen artiklan 29 (EY) N:o 104/2000 mukainen.

voimassa 1.4.2011 lukien:
TM 644
Lisätulleja ja niihin liittyviä vakuuksia ei sovelleta, jos myönnetään lupa tavaroiden lukemiseksi kiintiöihin
09.4652,
jota hallinnoidaan sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 18 päivänä joulukuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1498/2007.
09.4390,
jota hallinnoi Komission asetus (EY) N:o 901/2008, annettu 16 päivänä syyskuuta 2008, eräiden teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2008/2009.
09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328,
jota hallinnoidaan eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 891/2009.
09.0513
jota hallinnoi Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle sekä asetuksen (EY) N:o 980/2005 ja komission päätöksen 2005/924/EY muuttamisesta.
09.4380
jota hallinnoi Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 302/2011, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2011, poikkeuksellisen tuontitariffikiintiön avaamisesta tietyille sokerimäärille markkinointivuonna 2010/2011.

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista:
Päivi Mäkelä, p. 040 33 22104 tai
Heidi Broms, p. 040 33 22646
tai sähköpostilla: [email protected]

THT